Köpvillkor

Köpvillkor

Information om köpvillkor

Allmänt:

Gräsmyr bygdegård är inte kopplad till någon camping verksamhet i Sverige.

Vi tillhandhåller endast ställplats, stuga, servicehus.

Bokning / Betalning:

Bokning och betalning görs via hemsidan, Vid bokning utfärdas bokningsbekräftelse samt betalningskvitto.

Servicehus:

Mot erlagd betalning så får kunden en sexsiffrig kod till servicehuset.

För att bokningen ska gälla:

Ska swish inbetalningen kunna visas upp vid kontroll på plats.

Avbokning:

Görs via hemsidan och, återbetalas vid allvarlig händelse som ska kunna styrkas, så som sjukdom..

Stugan:

Incheckning sker efter kl. 15.00. Utcheckning senast kl.12.00.

Innan utcheckning så städar gästen själv stugan före avresa om inget annat anges

Om man lämnar stugan utan att ha städat den kommer det att debiteras städavgift beroende på stuga + expeditionsavgift a´ 300:-

Campingtomt:

Utcheckning senast kl. 15.00, därefter uttages ny dygnsavgift.

Ordningsregler:

Vi tillämpar källsortering som finns vid bygdegården.

Försäkringar:

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt, såsom ansvar-, olycksfalls-, och resgodsförsäkring.

Bygdegårdens ansvar:

VI ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll, t.ex. naturkatastrof.

Klagomål/reklamationer:

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.

Kontakt:

Vid anläggningens huvudentré finns kontaktuppgifter till jouren.