Välkommen till Gräsmyr!

Välkommen till Gräsmyr!

VÄLKOMMEN TILL GRÄSMYR!

Gräsmyr by brukar låta tala om sig som en långsträckt by, man åker genom byn i öppet landskap och med en björkallé längs myran. Byn har alltid varit dominerad av jordbrukande men på senare år har många nya egnahem byggts i olika delar av byn.
Vi är nu ca 450 invånare.

INFORMATIONSTAVLA GRÄSMYR BY