Skola/Förskola

Skola/Förskola

Centralt i byn

Gräsmyr förskola/skola/fritids ligger centralt i byn på höjden ovanför affären. Förskolan sitter ihop med både fritids och skola och de samverkar med öppnings- och stängningstider.

Förskolan har i dagsläget 2 avdelningar med blandade åldersgrupper i åldrarna 1-5 år med ca 15-18 barn per avdelning. Skolan har åk F-6 i sammansatta klasser, dvs. förskoleklass/fritids, åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6.

Storleken på klass varierar mellan 13-21 barn per klass. Det är ca 63 elever totalt på skolan och ca 30 barn på fritids. Fritids erbjuds från 6 år till 12 år. De flesta barn åker skolskjuts till skolan eftersom den geografiska spridningen är stor i vårt upptagningsområde. Runt skolan finns närhet till skidspår, fotbollsplan och skridskoåkning vintertid.

Vi har verkligen naturen runt knuten!

Se hemsida för kontaktuppgifter »

Besöksadress
Fällan 39
914 95 Gräsmyr