Övrigt

Övrigt

Statistik

Statistik över ägarförhållanden i Gräsmyr år 2012

Andelen privatägd skogs- och åkermark i Gräsmyr i förhållande till bostadsort.

Flerägda jordbruksfastigheter – Vilka regler gäller?

Utdrag från jordbruksverkets hemsida:
”Ställföreträdare för samägda jordbruksfastigheter
Om en jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer tillsammans måste det finnas en ställföreträdare. Denne kan vara antingen delägare eller en utomstående person. Ställföreträdaren ska svara för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer som delägarna ger och företräda delägarna utåt. Ställföreträdare utses av fastighetens delägare genom majoritetsbeslut”

Ladda ned och läs hela dokumentet här »