Styrelsen 2018

 

Styrelsens sammansättning

 


ORDFÖRANDE:

Victoria Sundgren 070-307 52 86

Vice Ordförande: 070-699 14 06

 

Anna Molin Kassör:

Eivor Abramsson 0930-700 48, 070-696 89 20

 

Sekreterare:

 

Jeanette Åberg  0930-702 07, 070-266 02 07Ledarmot: 
Anna Molin (dansgruppen)  070-699 14 06
Sven-Erik Nyberg (fastighetsgruppen)
Britt-Marie Jonsson (arrangemansgruppen) 076-834 87 77

Alexandra Huuki (hembygdsgruppen) 

 

Ersättare:
Ingrid Lindgren

Mikael Strömgren

Camilla Fransson

Anders Edlund

 

 

Gräsmyr Loge
Besöksadress: Fällan 29
91495 Gräsmyr
Telefon: 0930-70080
E-post: info@grasmyrloge.se
Besök Gräsmyr.se