Medlemskap i Gräsmyr Bygdegårds- och Hembygdsförening 2018

 

Medlemskort för familj kostar 200 kr och för enskild person 100 kr

Vill du stötta föreningen genom medlemskap eller med en enskild gåva, kan du sätta in beloppet på föreningens bankgiro 693-5589, ange namn och adress. 

Som medlem erhåller du rabatt vid hyra av lokaler,   se prislista.

 

Tack för att du stödjer vår förening!

 

Gräsmyr Loge
Besöksadress: Fällan 29
91495 Gräsmyr
Telefon: 0930-70080
E-post: info@grasmyrloge.se
Besök Gräsmyr.se